Vroeger reden ze hier heel hard langs, maar nu is de weg opnieuw ingericht. Er liggen klinkers en drempels. Mensen houden zich nu vanzelf aan de snelheid. Daardoor is het veel veiliger geworden.

Programma

De Stadsregio stimuleert gemeenten de vormgeving van wegen zo te maken dat deze ‘duurzaam veilig’ zijn. De samenwerkenden partijen hebben de komende jaren een aantal speerpunten als het gaat om de inrichting van wegen:

1. Uitvoeren 80 punten uit de Regionale Top 100

Er zijn in de regio nog meer dan 100 locaties waar verkeersongelukken plaatsvinden met ernstige afloop. De Stadsregio heeft, in samenwerking met de gemeenten, een Regionale Top 100 opgesteld. Hierin zijn de knelpunten benoemd die aangepakt moeten worden. Gemeenten en andere wegbeheerders krijgen subsidie voor het oplossen van deze knelpunten.

2. Veilig maken van schoolroutes

Het verkeer naar en ook rondom (basis)scholen kan heel onoverzichtelijk en chaotisch zijn. Zeker op momenten van afzetten en ophalen van de leerlingen. Het is veilig om rondom de school een schoolzone aan te leggen. De inrichting van de weg wordt dan afgestemd op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer. De zone wordt aangegeven door middel van kleuren en bebording. Vaak staat het woord ‘schoolzone’ op de weg en mag er maar 30 kilometer gereden worden. Ook wordt parkeren en het stallen van fietsen goed geregeld en aangegeven. De stadsregio helpt scholen en gemeenten bij het inrichten van de zone met advies en subsidie.

3. Aanleg/verbetering 30/60 km zones/gebieden

Bij het plannen van werkzaamheden voor het aanpassen van wegen en kruispunten, helpt een plan waar de wegen in categorieën zijn ingedeeld: bijvoorbeeld 30, 50 en 60 km. Daarom helpt de stadsregio gemeenten met subsidie. Dat geld is bedoeld om de weg in te richten op een manier die past bij de snelheid die er gereden mag worden. De komende jaren ligt de prioriteit bij het inrichten van zones voor 30 en 60 km.