Vroeger reden ze hier heel hard langs, maar nu is de weg opnieuw ingericht. Er liggen klinkers en drempels. Mensen houden zich nu vanzelf aan de snelheid. Daardoor is het veel veiliger geworden.

Weg en omgeving

30 km bord

De inrichting van een weg beïnvloedt ons gedrag. Daarom hebben we afgesproken dat we, daar waar het kan, de wegen en kruispunten zo inrichten dat mensen zich vanzelf veilig(er) gedragen en minder risico’ s nemen. Maar wat doen we nu als er gewoonweg geen ruimte is om wegen duurzaam veilig in te richten? Bijvoorbeeld omdat de weg te smal is of omdat de bus er overheen moet en er dus geen drempels mogen liggen? Wat is nu de beste inrichting van een schoolomgeving? Wat doen we als aanpassingen van infrastructuur pas over vijf jaar op de planning staan?
Dat zijn nu precies vragen waar we met elkaar over kunnen en willen doordenken. De resultaten kunnen we met elkaar delen via deze website.