”Mijn dochter is geslaagd voor haar fietsexamen! Je kunt het ze niet vroeg genoeg leren, vind ik.” Kinderen leren het meest van volwassenen die veel voor hen betekenen. Ouders en docenten zijn hier voorbeelden van.

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie is een zaak van scholen, vinden we vaak. Toch is het van belang om ook als gemeente, ook vanuit verkeer, bij dit onderwerp betrokken te zijn. Bijna alle verkeersongelukken vinden namelijk plaats door het gedrag van mensen. Daarom is blijvende aandacht voor educatie en voorlichting – van peuter tot senior van groot belang.

Omdat de organisatie van verkeerseducatie eigenlijk niet bij een partij is belegd, heeft de stadsregio met de onderwijsbegeleidingsdiensten een plan gemaakt om de educatie van jong tot oud in kaart te brengen en te verbeteren. Een belangrijke rol in dit plan is weggelegd voor de scholen en verkeersouders van VVN.

In de subregionale overleggen bespreken we de voortgang en bepalen we mede welke doelen we willen stellen voor de verkeerseducatie.

Verkeerseducatiepunt
Samen met onderwijsbegeleidingsdiensten ontwikkelen we het Verkeerseducatiepunt. Dit is een website over verkeerseducatie, speciaal voor scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en ouders. We geven een overzicht van leermiddelen, projecten en activiteiten, zodat het makkelijker wordt om op school of thuis aan de slag te gaan met verkeerseducatie. Bovenin bij de menubalk zien jullie een link naar het Verkeerseducatiepunt.

Verkeerseducatiekaart
Wie wil weten welke scholen iets aan verkeerseducatie doen, kan straks de Verkeerseducatiekaart raadplegen. Op deze kaart staan alle scholen in de stadsregio Amsterdam met daarbij wat zij doen aan verkeersveiligheid. Door deze informatie op een geografische kaart te zetten, kan iedereen zien waar de scholen precies liggen. Ook kunnen we in de toekomst verbanden gaan leggen tussen de ligging van de school en bijvoorbeeld school-thuisroutes.
De kaart biedt een schat aan informatie voor scholen, ouders maar ook voor gemeenten, de stadsregio Amsterdam, VVN en de schoolbegeleidingsdiensten. Ook een link naar deze kaart is binnenkort op deze website te vinden.