De samenwerkende gemeenten in de stadsregio Amsterdam vinden verkeersveiligheid heel belangrijk. Daarom kunnen veel projecten gesubsidieerd worden - of het nu gaat om infrastructuur, verkeerseducatie of campagnes.

Subsidie gedragsprojecten

De stadsregio heeft per jaar ruim € 2 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheidscampagnes, verkeerseducatie en andere projecten die te maken hebben met gedragsbeïnvloeding. Deze vallen onder de subsidie ‘gedragsprojecten’.

Voor deze onderwerpen kan een gemeente het aanvraagformulier gebruiken voor subsidies gedragsprojecten. Lees voor de subsidieaanvraag de nadere voorwaarden in de Tijdelijke Regeling (2005) voor de verlening van subsidies op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Sluitingsdata voor het aanvragen van subsidies verkeersveiligheid gedrag 2015 zijn:

  • 6 februari 2015 (besluitvorming 2 april 2015)
  • 28 april 2015 (besluitvorming 25 juni 2015)
  • 10 augustus 2015 (besluitvorming 8 oktober 2015) Jaarplannen 2016
  • 10 oktober 2015 (besluitvorming 10 december 2015)