De samenwerkende gemeenten in de stadsregio Amsterdam vinden verkeersveiligheid heel belangrijk. Daarom kunnen veel projecten gesubsidieerd worden - of het nu gaat om infrastructuur, verkeerseducatie of campagnes.

Subsidie

De Stadregio Amsterdam verstrekt subsidies voor:
– het verkeersveilig inrichten van infrastructuur
– campagnematerialen en -acties
– projecten verkeersveiligheid
– verkeerseducatie

Wie kan subsidie aanvragen?

Alleen de gemeenten die onder de stadsregio Amsterdam vallen en de wegbeheerders Rijkswaterstaat Noord-Holland, Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kunnen subsidies aanvragen voor verkeersveiligheid.
Andere organisaties die subsidie willen aanvragen, kunnen dat doen in samenwerking met de gemeente waar zij gevestigd zijn. Verkeerseducatie wordt kosteloos aangeboden aan de scholen. De subsidie voor een productselectie is geregeld via de uitvoerende organisaties, zoals gemeenten, VVN en de schoolbegeleidingsdiensten.

Subsidievoordeel voor planmatig werkende gemeenten

Als gemeenten planmatig werken, doordat zij bijvoorbeeld een jaarplan Verkeersveiligheid hebben opgesteld, hebben zij een streepje voor. Dit houdt in dat hun aanvragen grote zekerheid van honorering hebben. De aanvraag kan met zo’n plan immers met de nodige op regionaal niveau afgesproken argumenten onderbouwd worden en scoort daarmee automatisch hoger.

Vragen? Subsidieloket Stadsregio Amsterdam

De stadsregio heeft een eigen subsidieloket. Alle vragen over subsidies en het indienen van conceptaanvragen kunt u mailen naar: subsidieloket@stadsregioamsterdam.nl .