De Vervoerregio Amsterdam bestaat uit 16 gemeenten. Deze gemeenten werken met heel veel andere partijen samen aan de verkeersveiligheid in de regio.

Organisatie

In onze vervoerregio werken meer dan 25 partijen samen aan de verkeersveiligheid. Ze maken samen plannen van aanpak en voeren die ook gezamenlijk uit. Deze manier van werken zorgt ervoor dat niet alleen gemeenten, maar ook politie, scholen, en organisaties als VVN, Fietsersbond, TeamAlert en de schoolbegeleidingsdiensten heel gericht werken aan verkeersveiligheidsdoelen. En dat zij zich ook betrokken en verantwoordelijk voelen.

Verkeersveiligheidspunt

De samenwerking gebeurt vanuit het Verkeersveiligheidspunt. Dit is organisatorisch bij de Vervoerregio Amsterdam ondergebracht en wordt getrokken door het team Verkeersveiligheid. Dit team zorgt ervoor dat partijen elkaar minimaal vier keer per jaar ontmoeten om plannen te maken, ideeën uit te wisselen en af te stemmen. Ook begeleidt het team subsidieaanvragen, lost problemen op, zorgt voor meer kennis door gericht onderzoek en verbindt partijen met elkaar. Eén keer per jaar organiseert het team een netwerkbijeenkomst waar nieuwe inzichten op een interessante leuke manier gedeeld worden.