Overzicht van berichten: Actueel

De jongerenteams van TeamAlert zijn de hele zomervakantie hard aan het werk geweest. Op diverse zomerfestivals gingen zij in gesprek met jongeren over hun gedrag in het verkeer.

Nieuwe nieuwsbrief van TeamAlert

De nieuwe nieuwsbrief van TeamAlert is uit. De mensen van Teamalert hebben weer heel veel acties uitgevoerd en bedacht. Wat te denken van een nieuw Bobproject genaamd: Bobtival. Onderzoek De gedragswetenschapper van  TeamAlert heeft onderzoek gedaan naar het effect en de impact  van de het debatproject Streetbeat. Samen met Allsecur voert TeamAlert een grootschalig onderzoek uit naar het gebruik van smartphones door beginnende bestuurders. Om alles uitgebreid te lezen: klik hier of op de banner boven aan de startpagina.

‘Omdenken’ tijdens Regiobijeenkomst

“Die telefoon gebruiken ze met zwemmen toch ook niet? Waarom op de fiets dan wel? De Regiobijeenkomst Verkeersveiligheid ging dit jaar over ‘lenig’ denken. Dat is denken over problemen en oplossingen, maar anders dan we gewend zijn te doen: creatief en ‘out of the box’.

Bijna vijftig genodigden uit de hele Stadsregio waren aanwezig op de regiobijeenkomst. Er komt nog een uitgebreid verslag van deze middag, maar hier alvast een kleine impressie.

Na een lekkere lunch heette Ruud Dodemont, adviseur Verkeersveiligheid, iedereen van harte welkom. Anne Joustra, directeur van de Stadsregio Amsterdam, vertelde dat werken aan de verkeersveiligheid altijd nodig blijft. “De impact van een ongeluk op ouders, omstanders, maar ook een buurt is heel groot”, zei hij. “Daarom werken we aan een beleidsbijstelling die ook nieuwe ontwikkelingen als smartphones in het verkeer en steeds meer ouderen op de weg, een plaats moet gaan geven. Daarna  kreeg Wendy Weijermars van de SWOV het woord. Ze liet zien wat ontwikkelingen in de stadsregio zijn waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. Belangrijke thema’s zijn: fietsers, ouderen, jonge bestuurders, 50 km/u wegen, en brom- en snorfietsen.

Omdenken
Na deze inzichten was het podium voor Peter te Riele van bureau Advies, Hulp & Actie. Vaak zitten mensen vast in denkpatronen waar ze nieuwe problemen niet goed mee op kunnen lossen. Omdat de maatschappij verandert, veranderen de oplossingen voor problemen ook en dat vraagt om een nieuwe manier van denken: omdenken. Peter liet aan de hand van filmpjes en voorbeelden zien hoe we vastzitten in patronen en hoe creatief denken kan helpen deze patronen te doorbreken.

Aan de slag
Met deze introductie tot nieuwe denkmethodes in het achterhoofd was het tijd voor actie. Alle deelnemers waren ingedeeld in één van de vier doe-blokken. In de doe-blokken werd een probleem genomen en op een omdenk-manier bekeken. Met veel enthousiasme pakten politie, verkeerskundigen en andere aanwezigen de problemen aan en met (soms heel) bijzondere oplossingen ‘opgelost’. Wat te denken van een wildviaduct voor ouderen, om veilig over te steken. Maar ook heel haalbare ideeën als: verplicht een aantal rijlessen in het donker rijden. Na de eerste sessie met problemen en oplossing was er tijd voor een pauze met netwerkmogelijkheden. Na de pauze was iedereen bij een ander probleem ingedeeld en werden de problemen door andere deelnemers getackeld. Wat mooie verschillen opleverde. In een sessie over mobieltje en fiets werd er de eerste sessie (met veel verkeerskundigen) vooral gekeken naar hoe je de jeugd zichzelf moest laten verbeteren, terwijl in de tweede sessie (met veel politie in de groep) vooral werd gekeken hoe je de jeugd kunt corrigeren. Dan blijkt dat, ondanks goede wil en enthousiasme, dat hele omdenken nog niet zo één twee drie toe te passen is.

Interessante middag
Na de twee sessies maakte Peter te Riele samen met de leiders van de doe-blokken een rondje langs de velden om te kijken wat er uit de groepen was gekomen. Iedereen was erg enthousiast over de manier waarop de deelnemers zich hadden opengesteld voor deze manier van omdenken. Tot slot nam Ruud Dodemont het woord en bedankte met woorden, een bloemetje en een boek Ben Reinalda voor de vele jaren inzet. Daarna sloot hij de middag af en nodigde iedereen uit om een goodiebag op te halen en nog even een hapje en een drankje te nuttigen in de foyer. Dit was het slot van een geslaagde middag, die hopelijk voor de toekomst veel vernieuwende ideeën gaat opleveren die de stadsregio veiliger gaan maken.

De verkeersexamens in Purmerend op tv

In deze tijd van het schooljaar wordt op heel veel basisscholen het praktisch verkeersexamen afgenomen. Van tevoren hebben de kinderen de route geoefend en is de route gemarkeerd. Er zijn ouders geronseld om op een aantal punten te controleren of de kinderen zich aan de regels houden en om kinderen te helpen die het even niet meer weten. Bij de start zijn er geruststellende woorden en bij de finish een gezonde versnapering. Op 12 mei waren een aantal basisscholen in Purmerend aan de beurt.

RTV Noord-Holland
RTV Noord-Holland heeft een mooi item gemaakt over de verkeersexamens in Purmerend. Martin Ooijevaar van de Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland vertelt over de examens. Een aantal kinderen wordt geïnterviewd over hun examen. Er staat een trotse vader bij een controlepost en meester Peter vangt ‘zijn’ kinderen op bij het eindpunt.

Kijk naar de video op de website van RTV Noord-Holland door hier te klikken

Campagne ‘Schipper niet met drank’ groot succes

We hebben een nieuwe campagne in de regio: Schipper niet met drank. De gemeente Aalsmeer en de politie Amsterdam hebben deze van oorsprong Friese campagne enthousiast opgepakt. Met groot succes.

BOB, óók op het water
Het vaarseizoen komt eraan. Elk jaar wordt het drukker op het water. Bestuurders op de weg weten dat alcohol en verkeer niet samengaan. Bestuurders op het water vergeten dat nog wel eens. Om de regels op het water duidelijk te maken is de campagne ‘Schipper niet met drank’ gestart.

De campagne ‘Schipper net met drank’  komt uit Friesland. Het materiaal is geschikt gemaakt voor de regio. Op zaterdag 19 april  heeft de politie de eerste folder van de campagne overhandigd aan een enthousiaste wethouder Verburg van de gemeente Aalsmeer. Wethouder Verburg vertelde over de verleidingen die schippers ervaren als ze gezellig aan het varen zijn en de gevaren die drankgebruik op het water met zich meebrengen.

Campagne ook tijdens Koningsdag
De waterpolitie van Amsterdam had met de campagne ook meteen goed materiaal in handen om ook bij evenementen schippers scherp te houden. Tijdens Koningsdag is een groot aantal folders uitgedeeld en zijn er schippers van het water gehaald met een flinke slok op.

Lees meer in het krantenbericht uit het Witte weekblad hier, of het webartikel van de politie hier.
Er is ook een website met informatie en een korte quiz: www.schippernietmetdrank.nl

Weet je snelheid!

Op 24 maart is de campagne ‘een snelheidsweter kent zijn snelheid beter‘ gestart. De campagne richt zich op automobilisten die onbewust te hard rijden, vooral binnen de bebouwde kom. De campagne moet mensen aanspreken die maximaal 10 tot 15 km per uur te hard rijden. Dat lijkt niet zoveel, maar het maakt bij een ongeluk de kans op een slechte afloop stukken groter. Met posters en reclamespotjes wordt deze boodschap aan de mensen duidelijk gemaakt. 

Word een ‘snelheidsweter’
We doen het allemaal wel eens: net iets harder rijden dan toegestaan. Vaak gebeurt dat onbewust. We rijden dan op gevoel. De weg is breed en het is mooi weer. Maar een paar kilometer te hard rijden heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het is goed om bewuster met onze snelheid om te gaan. Kijk eens wat vaker op de snelheidsmeter om te controleren of het niet te hard gaat. De huidige techniek helpt ons daarbij. In veel nieuwe auto’s is de snelheid te zien in getallen in plaats van de snelheidswijzer. Daardoor is de snelheid heel precies en in een flits af te lezen.
Als we allemaal in de bebouwde kom beter opletten, wordt het vooral veiliger voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. 

Uw snelheid bepaalt de lengte van je remweg
Een fitte bestuurder heeft bij normale weersomstandigheden minstens één seconde nodig voordat hij het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is cruciaal. Want hoe hoger uw snelheid, des te meer meters u in die tijd aflegt. Zo is de remweg bij 30 km/u al meer dan 13 meter. Als u 50 rijdt is de remweg al bijna 28 meter.

Oplossing voor bordenwirwar

Er kan eenvoudig een einde worden gemaakt aan de wirwar van snelheidsborden en uitzonderingssituaties op de snelwegen. Door de bordenchaos regent het niet alleen bekeuringen, maar zijn weggebruikers meer bezig met het oplossen van een rebus dan dat ze zich concentreren op veilig rijden.

Een speciaal ontwikkeld dynamisch snelheidsbord maakt nu aan alle onduidelijkheid een einde. Het ziet er weliswaar uit als een gewoon bord, maar is draadloos te bedienen en uitgevoerd met een zonnecel. Daardoor kan de wegbeheerder met één druk op de knop de snelheid op alle borden op bijvoorbeeld de A4 veranderen van 80 naar 100 of welk cijfer dan ook. Vandaag wordt de vinding op de internationale verkeersbeurs Intertraffic in de RAI gepresenteerd.

Automobilisten hoeven niet meer te twijfelen. Ze zien op het bord 80, 100 of 120 en weten direct hoe hard ze mogen rijden. Ze worden niet langer in verwarring gebracht door onderborden met voor het betreffende bord geldende tijden , zegt Martijn Pieksma van Rotapanel dat de oplossing bedacht.

Wanneer je een bord ziet van 100 en daaronder staat van 19.00 – 06.00 uur, houdt dat in dat in de avond en nacht 100 km/u is toegestaan, maar het bord zegt niets over de snelheid die overdag geldt. Daar is dan weer een ander bord voor nodig en dat alles bij elkaar zorgt voor een chaos waardoor weggebruikers niet meer weten waar ze aan toe zijn , zegt Paul de Waal van de Bovag.Wegbeheerder Rijkswaterstaat zegt voorlopig nog niet over te zullen gaan tot een massale invoering van de nieuwe borden. Dat is gewoon een te grote investering die miljoenen euro’s kost.

Digitale borden werken averechts

Onderzoek toont aan dat sommige automobilisten juist gas gaan geven als ze er op gewezen worden dat ze langzamer rijden dan de maximum snelheid. En natuurlijk zijn er mensen die willen zien dat ze de limiet heel erg kunnen overschrijden en daar een wedstrijdje van maken. En als ze wel een positieve werking op weggebruikers hebben, is dat effect na maximaal vijf weken alweer verdwenen. Weg doen die borden dan maar?

Waarom gaan mensen harder rijden?
Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zegt in een artikeltje in de dagblad Spits: “Veel maatregelen die beogen de snelheid naar beneden te brengen, zonder dat zij de weggebruiker dwingen, hebben een beperkte houdbaarheid. Mensen zijn gewoontedieren en als er iets opvallends nieuws in de omgeving komt te staan of gebeurt, dan wordt de gewoonte even doorbroken. Men is weer even alert. Maar als er geen blijvende gevolgen zijn, zoals herhaaldelijk een boete, dan verdwijnt ook het aanvankelijk nieuwe object naar de achtergrond en valt men terug in de oude gewoonte. Optische wegversmallingen en zigzagstrepen op de weg hebben hetzelfde effect. Men is de eerste paar keer wat alerter, maar al snel heeft men door dat de oude snelheid zonder gevaar kan worden gehandhaafd en dan gaan ze weer.” Dat automobilisten juist harder gaan rijden door de digitale borden noemt Tertoolen een “ongewenst, maar logisch effect.”

Wat kunnen we wel doen?
Moeten we de digitale borden dan maar weg doen? Ons advies: gebruik digitale borden met smileys en niet met snelheden. Zorg er ook voor dat deze borden maximaal vijf weken blijven hangen en haal ze daarna weer weg. Na twee maanden kunnen ze weer terugkeren. Dan blijken ze ineens weer op te vallen in het straatbeeld.

‘O% op’ enige optie

Het is wetenschappelijk aangetoond dat er maar één manier is om veilig aan het verkeer deel te nemen: zonder een druppel alcohol op.

Een groot onderzoek van de University of California in San Diego heeft aangetoond dat ook heel kleine hoeveelheden alcohol in het bloed zorgen voor grotere risico’s in het verkeer. Al vanaf 0,1 promille is duidelijk aangetoond dat mensen meer ongelukken veroorzaken.

0% op!
De leus 100% Bob is 0% op krijgt nu een extra lading. De Bobcampagne gooit het nu nog op: één glas geeft zin in meer alcohol, en: je gaat na één glas op zoek naar je grenzen. Nu blijkt uit dit grote onderzoek dat 0% de enige optie is als het gaat om veilig aan het verkeer deelnemen. Dit sluit aan bij de richting die de Stadsregio Amsterdam en Veilig Verkeer Nederland op willen: een Bob heeft 0% op.

Handhaving
De vraag die nu belangrijk is, is: wat is te handhaven?  0,0 promille is niet haalbaar, omdat alcohol een natuurlijke stof is die iedereen in zijn of haar bloed kan hebben. VVN stelt al jaren voor om de limiet van 0,5 promille naar beneden bij te stellen tot 0,2 promille (de grens voor beginnende bestuurders). Dat zou in de praktijk betekenen dat de meeste mensen minder dan1 glas kunnen drinken voor het rijden.

Onderzoek
Wat hield het onderzoek eigenlijk in? De onderzoekers bekeken politierapporten van meer dan 570.000 fatale botsingen. Bestuurders met 0,1 promille alcohol in hun bloed maakten bijna twee maal zoveel ongelukken als nuchtere bestuurders. Een ander punt waarnaar de onderzoekers naar hebben gekeken is of er een promillage is aan te wijzen waarboven plotseling een grotere kans is op ongelukken. De gevaren in het verkeer bleken van 0,1 promille meteen op te lopen. Daardoor is het eigenlijk onmogelijk om een promillage aan te wijzen waaronder het nog veilig is om te rijden.

De onderzoekers willen met dit artikel de drempel in de Verenigde Staten van 0,8 promille aan de kaak stellen en stellen voor om die te verlagen naar de 0,5 promille die in de meeste Europese landen gangbaar is. Het artikel is gepubliceerd in Injury Prevention. Lees via deze link een korte versie.

BOB, ook als je op visite bent!

Ook op een feestje bij vrienden of een familiediner moet je afspreken wie de Bob is. Dat wordt nog wel eens vergeten, blijkt uit onderzoek. Daarom is de Bob-campagne deze winter helemaal gericht op privé-feestjes. Boodschap is: spreek vóór je van huis gaat af wie de Bob is. Dat is handig en veilig, omdat iedereen dan weet waar hij of zij aan toe is. Zo komt ook tijdens de feestdagen iedereen weer veilig thuis. Als extra stimulans controleert de politie ook dit jaar rond de feestdagen extra op alcohol in het verkeer.

Bob-afspraken
Uit onderzoek is gebleken dat het bij privé-feestjes minder gebruikelijk is om een Bob-afspraak te maken dan bij horecabezoek. Bij alcoholcontroles neemt het aandeel overtreders dat afkomstig is van ‘familie en vrienden’ de laatste jaren toe, terwijl het aandeel overtreders uit horecagelegenheden daalt. De focus in de campagne en de doelgroep ligt daarom dit jaar op de bezoekers van privé-feestjes: automobilisten en hun passagiers (veelal partners) die op visite gaan bij familie en vrienden en bij dat bezoek alcohol drinken. De campagne laat op positieve wijze zien dat het heel normaal is dat je dan net als bij het uitgaan een Bob-afspraak maakt.

100% Bob 0% op
De feestdagen komen er weer aan. Gezellig samenzijn, lekker eten, glaasje wijn. Maar niet voor de Bob. Een Bob drinkt helemaal geen alcohol. Want wat blijkt? Als je eenmaal begint, wordt het steeds lastiger om ‘nee’ te zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer op dat moment, maar ook door het ontremmende effect dat alcohol heeft. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat één drankje genoeg is om je trek te geven in het volgende.
Volgens de wet is rijden met 1 of 2 glazen alcohol toegestaan. Maar voor sommige mensen is het toch lastig om zich hieraan te houden. Ook is er nogal wat onduidelijkheid rondom deze afspraak. Om wat voor glazen gaat het? Kleine of grote, en wat voor drank? Eén biertje heeft een ander effect dan één glas sterke drank. En daar komt bij dat iedereen anders reageert op alcohol. Een echte Bob drinkt daarom geen alcohol.

Politie controleert
Ook een Bob kan dus voor hij het weet aan de wettelijke alcoholgrens zitten. Of erger. En daarmee brengt hij zijn vrienden en andere verkeersdeelnemers in gevaar. Daarnaast riskeert hij ook nog eens een forse boete of zelfs verlies van zijn rijbewijs. De politie in de Stadsregio Amsterdam controleert daarom het hele jaar door op alcohol, dus óók tijdens de feestdagen. Want: hoe minder ongelukken door alcohol, hoe beter.