Vraagt mijn oma: “Wil je een lekker pilsje? Ik heb het speciaal voor jou in huis gehaald..” Dan moet je sterk in je schoenen staan om te zeggen dat je geen alcohol drinkt als je nog moet rijden.

Programma

We hebben met elkaar afgesproken om jaarlijks minimaal drie campagnes uit te voeren: Bob, fietsverlichting en de scholen zijn weer begonnen. Veel gemeenten in onze regio besteden ook aandacht aan andere campagnes van de landelijke campagnekalender, zoals snelheid en afleiding door mobiele telefoons.
De campagnes hebben een landelijke en een regionale aanpak. De landelijke aanpak bestaat uit het ontwikkelen van campagnematerialen. Bij de campagnes van het Rijk, de Fietsersbond en VVN worden ook een website en tv- en radiospotjes gemaakt en bill-boards langs de snelweg geplaatst.

De regionale aanpak in de stadsregio bestaat uit subsidie voor de aanschaf van campagnematerialen door de gemeenten en het voeren van lokale acties.
Om effect te hebben moeten ten minste de onderdelen van het volgende basismodel worden ingezet:
1. Bebording/posters
2. Organiseren van publiciteit, denk aan huis-aan-huisbladen en website
Het helpt zeer als er daarnaast handhaving plaatstvindt door de politie. Soms past dat niet in het werkschema van de politie, maar vaak kan in onderling overleg een en ander goed gecombineerd worden.

Toolkit

We zorgen op de speciale teamsite altijd voor een toolkit per campagne. Daarin is een beschrijving van de campagne opgenomen, maar ook een voorbeeld persbericht, een ideeëndocument, een draaiboek en stappenplan. Klik hier om naar de Toolkits te gaan (hiervoor is een wachtwoord nodig).