Vraagt mijn oma: “Wil je een lekker pilsje? Ik heb het speciaal voor jou in huis gehaald..” Dan moet je sterk in je schoenen staan om te zeggen dat je geen alcohol drinkt als je nog moet rijden.

Campagnes

Het is de bedoeling dat mensen die zich nu goed gedragen in het verkeer, dat ook blijven doen. En dat mensen die zich onveilig gedragen in het verkeer op hun gedrag gewezen worden. En dan natuurlijk hun gedrag verbeteren. Gedrag van mensen veranderen is heel moeilijk en vraagt veel tijd en aandacht – en de juiste benadering. Maar ook het behouden van goed gedrag vergt veel inspanning.

Daarom werken we samen aan de verkeersveiligheidscampagnes. Zij herinneren mensen eraan wat het goede gedrag is (de norm) en door middel van handhaving bestraft de politie ongewenst gedrag.

Een campagne is meer dan een poster 
In onze stadsregio bestaan campagnes uit meer dan alleen een poster langs de weg. Het blijkt namelijk het meest effectief te zijn om tijdens de campagnes mensen op zo veel mogelijk manieren te benaderen. Met posters en spandoeken langs de weg, maar ook met spotjes op tv en radio, gadgets, apps, via krantenberichten en acties op locatie. Daar waar gemeenten, politie en organisaties als VVN, Fietersbond en TeamAlert samen optrekken in campagnes, gebeurt er meer. Wisten jullie dat bijna alles wat met campagnes samenhangt voor 100% gesubsidieerd wordt door de stadsregio?

Ik_WIL_JE_ZIEN_STAD