Campagne ‘Schipper niet met drank’ groot succes

We hebben een nieuwe campagne in de regio: Schipper niet met drank. De gemeente Aalsmeer en de politie Amsterdam hebben deze van oorsprong Friese campagne enthousiast opgepakt. Met groot succes.

BOB, óók op het water
Het vaarseizoen komt eraan. Elk jaar wordt het drukker op het water. Bestuurders op de weg weten dat alcohol en verkeer niet samengaan. Bestuurders op het water vergeten dat nog wel eens. Om de regels op het water duidelijk te maken is de campagne ‘Schipper niet met drank’ gestart.

De campagne ‘Schipper net met drank’  komt uit Friesland. Het materiaal is geschikt gemaakt voor de regio. Op zaterdag 19 april  heeft de politie de eerste folder van de campagne overhandigd aan een enthousiaste wethouder Verburg van de gemeente Aalsmeer. Wethouder Verburg vertelde over de verleidingen die schippers ervaren als ze gezellig aan het varen zijn en de gevaren die drankgebruik op het water met zich meebrengen.

Campagne ook tijdens Koningsdag
De waterpolitie van Amsterdam had met de campagne ook meteen goed materiaal in handen om ook bij evenementen schippers scherp te houden. Tijdens Koningsdag is een groot aantal folders uitgedeeld en zijn er schippers van het water gehaald met een flinke slok op.

Lees meer in het krantenbericht uit het Witte weekblad hier, of het webartikel van de politie hier.
Er is ook een website met informatie en een korte quiz: www.schippernietmetdrank.nl