Lenig denken over verkeersveiligheid

Maak een wildviaduct maar dan voor ouderen, geef auto’s van jonge bestuurders een raam met ‘night vision’, gebruik een appende voetbalkeeper die de bal doorlaat voor een campagne over afleiding op de fiets en maak van de snorfiets gewoon weer een brommer. Zomaar een paar voorbeelden van een middag lenig denken met elkaar in de Regiobijeenkomst Verkeersveiligheid op 22 mei jl. Lees het nieuwsberichtje voor een kleine impressie van de dag.

regiobijeenkomst verkeersveiligheid 1

Samenwerken via het verkeersveiligheidspunt 

Dit is het verkeersveiligheidspunt met daaraan gekoppeld de Teamsite. Deze website is gemaakt voor iedereen die In onze stadsregio samenwerkt aan de verkeersveiligheid. Het biedt ons de mogelijkheid om samen plannen te maken, te vergaderen,  te overleggen, elkaar te informeren en nog veel meer. Deze manier van werken zorgt ervoor dat we gezamenlijk, dus met gemeenten, politie, scholen, en organisaties als VVN, Fietsersbond, TeamAlert en de schoolbegeleidingsdiensten, heel gericht werken aan de verkeersveiligheid in de Amsterdamse regio.

 vvmensen3